Federatia Nationala Sindicala Projust
Organizatie sindicala ce reprezinta personalul din sistemul de justitie din Romania


Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite
 • Adresa nr.28 a FNS Projust adresata CSM cu privire la eliminarea punctului 9 de pe ordinea de zi a Plenului Consiliului din data de 14.04.2011
 • Adresa nr.27 a FNS Projust adresata CSM privind modul in care aceasta institutie intelege sa solutioneze solicitarile privind categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor de pe langa acestea.
 • Adresa nr. 26 a FNS Projust adresata CSM cu privire la activitatea Comisiei nr. 3 a CSM, respectiv a grupului de lucru constituit la nivelul acestei institutii pentru dezbaterea Proiectului de lege privind personalul auxiliar de specialitate din instante
 • Adresa nr. 25 a FNS Projust adresata CSM cu privire la modificarea ROI, conform solicitarii CSM privind propuneri de modificare adresa judecatorilor si PROCURORILOR, mai putin personalului auxiliar de specialitate si conex.
 • Adresa nr. 24 a FNS Projust adresata CSM cu privire la activitatea SNG si relevarea elementelor de confirmare sesizate prin adresa Projust nr. 19/2011.
 • Adresa nr. 23 a FNS Projust adresata Ministerului Justitiei privind modificarea OMJ nr. 927/C/2006, pentru aprobarea regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei.
 • Adresa nr.22 a FNS Projust adresata Consiliului Superior al Magistraturii privind modificarea art.62 alin.1 lit.m din Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti.
 • Adresa nr.21 a FNS Projust prin care se aduce la cunostinta CNS "Cartel Alfa" dezafilierea FNS Projust din cadrul acestei confederatii sindicale.
 • Adresa nr.20 a FNS Projust adresata Ministerului Justitiei si Consiliului Superior al Magistraturii privind participarea la o discutie comuna pe marginea Proiectului de Lege privind Statutul personalului de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor de pe langa acestea.
 • Adresa nr.19 a FNS Projust adresata Consiliului Superior al Magistraturii prin care se solicita verificarea activitatii Scolii Nationale de Grefieri.
 • Adresa nr.18 a FNS Projust adresata Ministerului Justitiei, prin care se solicita comunicarea punctului de vedere al Ministerului Justitiei cu privire la modalitatea de incadrare si salarizare a grefierilor avand gradul/treapta II, grad profesional rezultat prin desfiintarea gradului/treptei III, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.330/2009.
 • Adresa nr.17 a FNS Projust adresata Scolii Nationale de Grefieri si in atentia Consiliului Superior al Magistraturii, privind comunicarea unor date de interes public.
 • Adresa nr.16 a FNS Projust adresata tuturor Curtilor de Apel din Romania, prin care se solicita consultarea obligatorie a organizatiilor sindicale in vederea desemnarii unor reprezentanti in cadrul grupului de lucru avand ca obiectiv determinarea unor indicatori relevanti pentru politicile de fundamentare a necesarului de resurse umane, cu efect asupra schemelor de personal.
 • Adresa nr.15 a FNS Projust adresata Consiliului Superior al Magistraturii - Comisia "Eficientizarea activitatii si performanta judiciara a instantelor si parchetelor".
 • Adresa nr.14/2011 a FNS Projust - Scrisoare deschisa adresata Consiliului Superior al Magistraturii fata de decizia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din data de 10.03.2011 referitor la Proiectul de Lege privind Statutul personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea.
 • Adresa nr.13/2011 a FNS Projust adresata tuturor Curtilor de Apel din Romania, prin care se solicita A SE COMUNICA daca s-a dispus intocmirea fiselor de evaluare privind evaluarea performantelor individuale ale personalului auxiliar de specialitate, aferente anului 2010, precum si dispozitiile legale in raport de care s-a facut aceasta evaluare si s-au intocmit respectivele fise de evaluare.
 • Adresa nr.12/2011 a FNS Projust adresata Ministerului Justitiei, prin care se solicita COMUNICAREA ordinelor anuale ale Ministerului Justitiei, privind evaluarea anuala unitara a performantelor individuale ale personalului auxiliar de specialitate.
 • Adresa nr.11/2011 a FNS Projust catre Curtea de Apel Craiova, prin care se reitereaza adresa FNS Projust nr.8/2011, solicitandu-se COMUNICAREA salariilor de încadrare a tuturor categoriilor de personal auxiliar şi conex, pentru fiecare treaptă/grad profesional, începând cu 01.01.2011.
 • Adresa nr.10/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresata Ministerului Justitiei, prin care se reitereaza solicitarea de REVOCARE a ordinului Comun (MJ și CSM) prin care s-a constituit Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată.
 • Adresa nr.9/2011 privind solicitarea FNS Projust, adresata Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se reitereaza solicitarea de REVOCARE a ordinului Comun (MJ și CSM) prin care s-a constituit Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată.
 • Adresa nr.8/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresată tuturor CURTILOR DE APEL din România, privind COMUNICAREA salariilor de încadrare a tuturor categoriilor de personal auxiliar şi conex, pentru fiecare treaptă/grad profesional, începând cu 01.01.2011.
 • Material privind desființarea unor instante și parchete funcționale, propuse spre desființare
 • Adresa nr.7/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresată MJ, privind COMUNICAREA salariilor de încadrare a tuturor categoriilor de personal auxiliar şi conex, pentru fiecare treaptă/grad profesional, începând cu 01.01.2011.
 • Adresa nr.6/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresată MJ, de ANULARE a minutei/notei ședinței de lucru din 14.01.2011 a Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată, precum și de comunicare a anumitor relații vis-a-vis de această notă/minută.
 • Adresa nr.5/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresată CSM, de ANULARE a minutei/notei ședinței de lucru din 14.01.2011 a Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată, precum și de comunicare a anumitor relații vis-a-vis de această notă/minută.
 • Adresa nr. 4/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresată MJ, de REVOCARE a ordinului Comun(MJ și CSM) prin care s-a constituit Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată.
 • Adresa nr.3/2011 privind solicitarea FNS PROJUST, adresată CSM, de REVOCARE a ordinului Comun(MJ și CSM) prin care s-a constituit Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar utilizate de instanțele de judecată.
 • Adresa nr.2/ 2011 privind propunerea unei întâlniri de lucru între reprezentanții CSM și FNS PROJUST, cu referire la prounerea formulată prin adresa nr. 1/2011, precum și alte teme privind buna funcționare a sistemului judiciar.
 • Adresa nr. 1/2011  privind propunerea FNS PROJUST de înfințare a unui organism autonom în cadrul CSM, care să gestioneze cariera personalului auxiliar de specialitate.
 Ora si temperatura
     in Bucuresti:
Click for Bucureşti, România Forecast